Avrullningsautomatik

FROMM har ett brett sortiment av bandavrullare anpassade för semi- och helautomatiska bandningslösningar för integrering i produktionslinjer. Våra avrullare kan enkelt integreras i en befintlig maskin, men kan också användas som fristående system. De flesta modeller finns för både stål- och plastband.

Avancerad, PLC-kontrollerad, hållbar, ekonomisk och servicevänlig.

Broschyr