Sträckfilmsautomatik

Genom att basera maskinerna för sträckfilmsautomatik på en modulär plattform tillåts flexibilitet som passar flertalet segment.