Manuella bandningsverktyg för snittförslutning

Bandningsverktyg för snittförslutning är synnerligen idealiska för stålbandning av platta paket, t.ex. pallar, häckar, balar och alla typer av paket. Såväl band av normalkvalitet som höghållfasta band kan användas. För snittförslutningen erfordras inga separata metallplomber. Förslutningens genomsnittliga brotthållfasthet uppgår till ca 80% av bandets draghållfasthet. Den är synnerligen tillförlitlig och medger en minskning av den totala bandningskostnaden med ca 10%. Alla våra manuella verktyg är lätta att använda och säkerställer alltid hög prestanda.