Villkor

Vid eventuell retur gäller följande:

  • Innan retur vänligen kontakta Er kontaktperson hos Fromm Sverige AB.
  • Inga returfrakter accepteras utan överenskommelse.
  • Alla returer skall ske i originalförpackning.
  • Skälen till returen skall anges.
  • Retur skall göras inom 8 dagar ifrån godsets mottagande.
  • Specialtillverkade och anpassade varor återtas ej.
  • Lagervara krediteras med 80% av nettobeloppet.
  • Ej lagerförd vara krediteras med 60% av nettobeloppet.

Alla returer skall skickas med avsändarbetald frakt om inget annat överenskommits.

Vid transportskada görs anmälan av mottagaren till speditören.