Bandsaxar för stål och plastband

Bandsaxar för stål och plastband ger en snabb och säker hantering vid avemballering av ert gods. Finns i flertalet olika utförande, från manuella till pneumatiskt drivna för att klara av olika dimensioner och typer av band. Bandsaxarna klarar av allt från mindre till tyngre applikationer. Bandsaxarna kan användas som ett smidigt tillbehör för ett bandningspaket med verktyg och avrullare, där bandsaxen säkert kan förvaras i avrullarens förvaringslåda. Bandsaxarna är robusta och har en lång hållbarhet för daglig användning under årets alla dagar.