Stålbandning

Bandningsverktyg och bandningsmaskiner för stålband

Vi har ett stort sortiment av stålbandningsverktyg för alla behov (pneumatiska, elektriska och manuella) samt semi- eller helautomatiska bandningssystem. Det vill säga allt du behöver inom bandningsverktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial för bandning med stålband. Stålbandet försluts via snittförslutning (MicroLock™) eller med hjälp av plomb/bandlås. Större helautomatiska maskiner kan kompletteras med flertalet optioner, till exempel en större avrullare som används till större bandrullar för att minimera antalet produktionsstopp vid byte av band och därmed spara in både tid och pengar för Er verksamhet.

Kontakta oss för rådgivning om stålbandning

Känner du dig osäker om vilket stålband du behöver eller vilken bandningsmaskin som är mest lämpad för din verksamhet så tveka inte att kontakta oss. Vi har över 60 års erfarenhet av problemlösning kring att stålbandning som vi gärna delar med oss av.

    Varianter på förslutning av stålbanden

    Stålbandning med snittförslutning

    Våra verktyg för stålbandning med snittförslutning är synnerligen idealiska för stålbandning av platta paket, t.ex. pallar, häckar, balar och alla typer av paket. Såväl band av normalkvalitet som höghållfasta band kan användas. För snittförslutningen erfordras inga separata metallplomber. Förslutningens genomsnittliga brotthållfasthet uppgår till ca 80% av bandets draghållfasthet. Den är synnerligen tillförlitlig metod för stålbandning och medger en minskning av den totala bandningskostnaden med ca 10%.

    Stålbandning med plombförslutning

    Verktygen för stålbandning med plombförslutning är konstruerade för runda objekt och för gods med liten yta. Det enda undantaget är den manuella bandsträckaren A301 som används i kombination med den manuella förslutningsstången A412 och som har specialkonstruerats för stora platta paket dör bandupptagningen ör stor. Förslutningen sker med separat metallplomb. Tack vare den perfekta utformningen av förslutningsstångens handtag kan plomben appliceras utan ansträngning. Plomben med dubbelt insnitt har en genomsnittlig förslutningshållfasthet på upp till ca 75%.