Stålbandning

Bandningsverktyg och bandningsmaskiner för stålband

Vi har ett stort sortiment av stålbandningsverktyg för alla behov (pneumatiska, elektriska och manuella) samt semi- eller helautomatiska bandningssystem.  Det vill säga allt du behöver inom bandningsverktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial för bandning med stålband.

Kontakta oss för rådgivning om stålbandning

Känner du dig osäker om vilket stålband du behöver eller vilken bandningsmaskin som är mest lämpad för din verksamhet så tveka inte att kontakta oss. Vi har över 60 års erfarenhet av problemlösning kring att emballera och säkra gods som vi gärna delar med oss av.