Reklamation

Vid reklamation vänligen kontakta er Kontaktperson hos Fromm Sverige AB

Var beredd att uppge kundnummer, ordernummer, eventuellt serienummer och orsak till reklamationen.

För garantivillkor hänvisar vi till respektive produkts användarmanual. Användarmanualen kan tillhandahållas på begäran.