Manuella bandningsverktyg för stålband med plombförslutning

Dessa verktyg är konstruerade för runda objekt och för gods med liten yta. Det enda undantaget är den manuella bandsträckaren A301 som används i kombination med den manuella förslutningsstången A412 och som har specialkonstruerats för stora platta paket dör bandupptagningen ör stor. Förslutningen sker med separat metallplomb. Tack vare den perfekta utformningen av förslutningsstångens handtag kan plomben appliceras utan ansträngning. Plomben med dubbelt insnitt har en genomsnittlig förslutningshållfasthet på upp till ca 75%.