Pneumatiskt drivna bandningsverktyg för snittförslutning

De pneumatiskt drivna bandningsverktygen för snittförslutning används i samma typer av applikationer som manuella bandningsverktyg för snittförslutning. Även snittförslutningens egenskaper är desamma. De viktigaste fördelarna hos pneumatiskt drivna verktyg är högre produktivitet och jämn bandspänning i alla ansatta stålband på leveranspaketet.

De pneumatiskt drivna bandningsverktygen för snittförslutning används i samma typer av applikationer som manuella bandningsverktyg för snittförslutning. Även snittförslutningens egenskaper är desamma. De viktigaste fördelarna hos pneumatiskt drivna verktyg är högre produktivitet och jämn bandspänning i alla ansatta stålband på leveranspaketet.