Välj rätt sträckfilm för att skydda dina leveranser

Fromm, som en ledande aktör inom förpackningsindustrin, förstår vi vikten av att erbjuda högkvalitativa sträckfilmslösningar för att säkerställa säkra och skyddade leveranser för våra kunder. Vi strävar efter att tillhandahålla olika sorter av sträckfilm för att möta en mängd olika behov inom olika branscher. I detta blogginlägg kommer vi att belysa vårt sortiment och diskutera för- och nackdelar med våra olika alternativ samt hur de bäst kan tillgodose olika användningsområden.

Fromm’s sortiment av sträckfilm

  • Maskinsträckfilm: Vårt sortiment av maskinsträckfilm är konstruerat med fokus på högpresterande förpackningslinjer. Dessa filmer är idealiska för automatiserade sträckfilmsmaskiner och erbjuder snabb applikation och hög precision. Vi förstår att effektivitet är avgörande för storskalig produktion, och våra maskinsträckfilmer är utformade för att möta dessa krav.
  • Handsträckfilm: För mindre volymer och situationer där manuell kontroll är av yttersta vikt, erbjuder vår handsträckfilm en flexibel och användarvänlig lösning. Denna film är idealisk för företag med varierande packningsbehov och ger operatören ökad kontroll över appliceringsprocessen.
  • Pre-stretch-sträckfilm: Vår pre-stretch-sträckfilm är skapad för att minska ansträngningen vid manuell applicering samtidigt som den bibehåller hög prestanda. Genom att minska arbetskraftsansträngningen och samtidigt säkerställa materialbesparingar, erbjuder den en kostnadseffektiv lösning för effektiv förpackning.

sträckfilmsträckfilm

Överväganden vid val av sträckfilm

  • Användningsområde: Vi rekommenderar våra maskinsträckfilmer för företag med högvolymproduktion där hastighet och precision är avgörande. För mindre volymer och situationer som kräver manuell kontroll är vår handsträckfilm det optimala valet.
  • Kostnadseffektivitet: Fromm strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar för alla våra kunder. Vi förstår att olika företag har olika budgetar, och vårt sortiment av sträckfilm är utformat för att möta både stora och små verksamheters ekonomiska krav.
  • Hållbarhet och stabilitet: Vår pre-stretch-sträckfilm är utformad för att ge extra stabilitet under transport och hantering av produkter. Den minimerar risken för skador och säkerställer att dina leveranser når sitt mål intakta och säkra.
  • Miljöpåverkan: Fromm är engagerat i hållbarhet, och vi strävar efter att erbjuda sträckfilm med minimal miljöpåverkan. Vi utforskar ständigt miljövänliga alternativ för att möta de växande kraven på hållbara förpackningslösningar.

Att välja rätt sträckfilm är en strategisk beslutspunkt för varje företag, och Fromm är här för att vara din pålitliga partner inom förpackningslösningar. Oavsett om det är för storskalig produktion, mindre volymer eller ökad hållbarhet, erbjuder Fromm sträckfilmalternativ som är utformade för att uppfylla dina specifika behov. Vi är stolta över att vara en del av ditt framgångsrika förpackningsarbete och ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa lösningar som skyddar dina leveranser på bästa möjliga sätt.