Bandningsmaskin och pressutrustning till Moelvens hyvleri

Fromm har fått äran att leverera samt installera en bandningsmaskin samt pressutrustning till det modernaste hyvleriet inom Moelven.

Maskinen är utrustad med följande: