Med anledning av rådande läge avseende COVID-19

Fromm Sverige AB har under de senaste två veckorna till följd av anvisningar och råd från myndigheter anpassat oss till nuvarande situation i vår omvärld. Vi har minimerat bemanningen i våra lokaler i Järfälla för att säkerställa våra möjligheter att fortsatt leverera varor och tjänster samt säkerställa hälsan och säkerheten hos våra anställda, kunder och medmänniskor. Övrig personal jobbar och utgår hemifrån.

Vid sjukdomssymptom, stora som små, stannar personal på Fromm hemma för att undvika eventuell spridning av viruset i samhället.

-För vår egen personal, kunder och medmänniskors skull följer vi strikt de hygien- och hälsoanvisningar som ges av myndigheter.

-Vi tillåter i nuläget inga utomstående besök till våra lokaler.

-Vår lastkaj används som sluss för inkommande och utgående varor för att undvika onödiga kontakter.

-Besök hos kunder av vår försäljnings- eller servicepersonal genomförs endast i samråd och med godkännande från berörd verksamhet.

På grund av de åtgärder vi har vidtaget kommer vi kunna behålla en normal kapacitet tillsvidare för att säkerställa leveranser och övriga behov.

Eventuella förseningar av material, maskiner eller andra produkter som kan orsakas av rådande läge kommer att kommuniceras till berörd part.

Uttalande från Fromm Holding