Vi satsar på förnybar energi

Fromm Sverige AB tar sikte mot en hållbar framtiden. Under sommaren har vi installerat solceller på taket till vårt lager i Järfälla.

Vi behöver alla bidra med vad vi kan för att minska människans påverkan på vår jord. Vi blir fler och fler som ska samsas om våra resurser. Det är självklart att vi då inte kan fortsätta förbruka våra ändliga resurser i dagens takt. Därför vill vi på Fromm Sverige AB försöka bidra med det vi kan, vilket är anledningen till de investeringsåtgärder vi nu gör i Solenergi.

Installationen av solceller kommer inte bara att förse oss med den el vi behöver för belysning och ventilation utan även för att klara hela vårt värmebehov. Men för att klara det byter vi nu ut vårt värmesystem mot Bergvärme. Bergvärmens kompressorer drivs av el som vi producerar genom våra solceller.

Utöver satsningen med solceller så har vi nu succesivt bytt ut våra tjänstebilar till laddhybrider. Våra serviceåtaganden i vårt avlånga land gör att det idag skulle bli allt för besvärligt för våra tekniker, vilka ofta kör 70–90 mil för att nå en kund, att köra bilar på ren el. Dessa laddhybrider har vi nu möjlighet att ladda med vår sol-el. Vi har ett stort tak i Järfälla och hade inte vårt skattesystem satt en praktisk gräns på 255 kW installerad effekt så hade vi nog byggt ännu mer, säger VD Göran Storm.

Video

Film kring installationen i samarbete med GoSol Energi: