Bidra med det ni kan…

Just nu råder det stor brist på personlig skyddsutrustning med anledning av det höga trycket i sjukvården och äldreomsorgen på grund av den pågående Corona-pandemin.

På Fromm har vår kollega Helena uppmärksammat oss om hur vi kan hjälpa till. Helena är frivillig i organisationen Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Upplands-Bro som varje dag bland annat jobbar för fullt med att tillverka olika sorters personlig skyddsutrustning, till exempel skyddsrockar och visir till sjukvården och äldreomsorgen.

Genom Helena har vi på Fromm kunnat bidra med topparksplast och tejp som nu används för att tillverka ärmar till skyddsrockarna.

Frivilliga resursgruppen är en frivillig organisation som stöder och förstärker kommuners krishantering vid samhällsstörningar. FRG finns i hela landet och är en del av civilförsvaret bland flera andra frivillig organisationer.

Vi på Fromm uppmanar alla att ta kontakt med sin lokala FRG-organisation för att bidra med material eller några extra par händer.

Kontakta FRG via deras webbplats: https://www.civil.se/frg/