A482


A482

A482Pneumatiskt verktyg för stålband

Ett av få verktyg i sitt slag som medger mobil användning, eftersom inget upphängningsfäste erfordras tack vare verktygets låga vikt. Bandning med stålband med tjocklek upp till 0.90 mm kan utföras, och den perfekta plomben med dubbelt insnitt garanterar en genomsnittlig förslutningsstyrka på 75%. Det moderna bandningsverktyget A482 optimerar bandningen av emballerat gods speciellt inom stål-, och metallindustrin.

Dokument

Datablad

Tekniska data

Bandkvalitet
Normalkvalitet (Uniflex) upp till 850 N/mm2
Höghållfasta band (Ultraflex) upp till 1'100 N/mm2
Banddimensioner
19.0 x 0.63 - 0.90 mm
Vikter
7.0 kg (inkl. upphängningsfäste)
Bandspänningsversioner
4'000 N, 7'000 N

Service och support
FROMM Sverige AB erbjuder alla sina kunder teknisk support som service, installation och underhåll på samtliga av FROMM:s maskiner.

Till Service och support

FROMM Sverige AB
Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm och bubbelplast. Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov.