A338


A338

A338Manuellt verktyg för stålband

Det speciella bandspänningssystemet med utväxling medger mycket hög bandspänning, upp till max. 5’500 N, med begränsad spännkraft på endast 204 N. Ett lätthanterligt kombinationsverktyg för snittförslutning lämpligt för platta paket och mycket krävande applikationer. Utmärkande för det robusta verktyget är den användarvänliga manövreringen.

Dokument

Datablad

Tekniska data

Bandkvalitet
Normalkvalitet (Uniflex) upp till 850 N/mm2
Höghållfasta band (Ultraflex) upp till 1'100 N/mm2
Banddimensioner
12.7 - 19.0 x 0.50 - 0.70 mm
Vikter
5.7 kg (Standardversion)
5.9 kg (TW-version)

Service och support
FROMM Sverige AB erbjuder alla sina kunder teknisk support som service, installation och underhåll på samtliga av FROMM:s maskiner.

Till Service och support

FROMM Sverige AB
Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm och bubbelplast. Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov.