Stålbandningsverktyg


Stålbandningsverktyg

Bandningsverktyg och bandningsmaskiner för stålband

Manuella bandningsverktyg för snittförslutning

Bandningsverktyg för snittförslutning är synnerligen idealiska för stålbandning av platta paket, t.ex. pallar, häckar, balar och alla typer av paket. Såväl band av normalkvalitet som höghållfasta band kan användas. För snittförslutningen erfordras inga separata metallplomber. Förslutningens genomsnittliga brotthållfasthet uppgår till ca 80% av bandets draghållfasthet. Den är synnerligen tillförlitlig och medger en minskning av den totala bandningskostnaden med ca 10%. Alla våra manuella verktyg är lätta att använda och säkerställer alltid hög prestanda.

Pneumatiskt drivna bandningsverktyg för snittförslutning

De pneumatiskt drivna bandningsverktygen för snittförslutning används i samma typer av applikationer som manuella bandningsverktyg för snittförslutning. Även snittförslutningens egenskaper är desamma. De viktigaste fördelarna hos pneumatiskt drivna verktyg är högre produktivitet och jämn bandspänning i alla ansatta stålband på leveranspaketet.

Manuella bandningsverktyg för stålband med plombförslutning

Dessa verktyg är konstruerade för runda objekt och för gods med liten yta. Det enda undantaget är den manuella bandsträckaren A301 som används i kombination med den manuella förslutningsstången A412 och som har specialkonstruerats för stora platta paket dör bandupptagningen ör stor. Förslutningen sker med separat metallplomb. Tack vare den perfekta utformningen av förslutningsstångens handtag kan plomben appliceras utan ansträngning. Plomben med dubbelt insnitt har en genomsnittlig förslutningshållfasthet på upp till ca 75%.

Pneumatiskt drivna bandningsverktyg med plombförslutning

De pneumatiskt drivna bandningsverktygen med plombförslutning har exakt samma användningsområden som de manuella bandningsverktygen. Dessa verktyg är speciellt lämpliga för runda- kupiga och oregelbundet formade paket med liten yta. Förseglingen sker med separata metallplomber med enkelt eller dubbelt insnitt, vilket ger en garanterat stabil förslutning och väl åtdragen bandning av paketet.


Service och support
FROMM Sverige AB erbjuder alla sina kunder teknisk support som service, installation och underhåll på samtliga av FROMM:s maskiner.

Till Service och support

FROMM Sverige AB
Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm och bubbelplast. Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov.