Automater – stålband


Automater – stålband

Anpassade automatiska bandningssystem

FROMM har ett komplett sortiment av semi- och helautomatiska bandningssystem för integrering i produktionslinjer. Maskinerna är tillgängliga för olika slags industrier och applikationer. Varje system skräddarsys efter kundens behov, och användningsområde.

Hel- och halvautomatiska bandningsmaskiner för stålbandningAutomater – stålband EFS

Halvautomatiska bandningsmaskiner EFS.

Bandning av stora paket med manuell utrustning är ofta tidsödande och kräver ibland två operatörer för effektivt arbete. Installation av ett halvautomatiskt bandningssystem ger ökad produktivitet i bandningsmomentet. En ensam operatör kan snabbt mata stålband runt objektet. Den slutliga sträckningen och förslutningen av bandet sker med hjälp av ett pneumatiskt/elektriskt bandningsverktyg från FROMM. Normalt är verktyget upphängt i ett fjäderbelastat upphängningsfäste monterat på en svängbar arm. Investeringskostnaderna för ett bandmatningssystem är blygsamma, och den produktivitetshöjning som sker rättfärdigar investeringen.

Automater – stålband AM

Helautomatiska bandningsmaskiner AM.

Bandning av stora paket med manuell utrustning är ofta tidsödande och kräver ibland två operatörer för effektivt arbete. Installation av ett halvautomatiskt bandningssystem ger ökad produktivitet i bandningsmomentet. En ensam operatör kan snabbt mata stålband runt objektet. Den slutliga sträckningen och förslutningen av bandet sker med hjälp av ett pneumatiskt/elektriskt bandningsverktyg från FROMM. Normalt är verktyget upphängt i ett fjäderbelastat upphängningsfäste monterat på en svängbar arm. Investeringskostnaderna för ett bandmatningssystem är blygsamma, och den produktivitetshöjning som sker rättfärdigar investeringen.


Service och support
FROMM Sverige AB erbjuder alla sina kunder teknisk support som service, installation och underhåll på samtliga av FROMM:s maskiner.

Till Service och support

FROMM Sverige AB
Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm och bubbelplast. Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov.