Nyheter

Land och rike runt

Service, installationer och underhåll. Både i Norge och Sverige. Här är killarna som åker hundratals mil för att hjälpa sina kunder.

Läs mer

Spara pengar med DOXESS förstärkta sträckfilm

Doxess är en patenterad förstärkt sträckfilm som kombinerar mindre materialåtgång med högre belastningstålighet.

Läs mer

Bandningsmaskin och pressutrustning till Moelvens hyvleri

Installation av bandningsmaskin ochpressutrustning till det modernaste hyvleriet inom Moelven.

Läs mer