Om bandning för träindustrin


Om bandning för träindustrin

traindustri-om-1Det mest kostnadseffektiva sättet att säkra ett paket bestäms av maxavståndet till kunden, metoden för säkring av paketet och transportsättet. Dessutom måste man ta hänsyn till antalet paketförflyttningar, det geografiska läget och klimatet.
Säkringen sker med den mycket motståndskraftiga bandningen med STARstrap™ polyesterband. Våra bandningssystem, bestående av olika typer av manuella verktyg och automatiska maskiner, är anpassade till respektive polyesterband som används och har testats med avseende på detta.

Traditionella virkespaket säkrade med enkel bandning av godset. Detta kan göras manuellt eller automatiskt. Om bandningen sker automatiskt är det möjligt att samtidigt komprimera paketet med en virkespress.

Traditionella virkespaket säkrade med enkel bandning av godset. Detta kan göras manuellt eller automatiskt. Om bandningen sker automatiskt är det möjligt att samtidigt komprimera paketet med en virkespress.

Paketsäkring med enkel bandning av godset och samtidig inmatning av över/underslag av trä.

Paketsäkring med enkel bandning av godset och samtidig inmatning av över/underslag av trä.

Paketsäkring genom bandning av godset och samtidig insättning av övre kantskydd och träunderslag.

Paketsäkring genom bandning av godset och samtidig insättning av övre kantskydd och träunderslag.

Paketsäkring genom bandning av godset och samtidig insättning av övre och undre kantskydd.

Paketsäkring genom bandning av godset och samtidig insättning av övre och undre kantskydd.

Paketsäkring genom bandning av godset och samtidig insättning av överslag av trä och undre kantskydd

Paketsäkring genom bandning av godset och samtidig insättning av överslag av trä och undre kantskydd

Paket med grova trästolpar och stängselstolpar säkrade med enkel bandning av godset.

Paket med grova trästolpar och stängselstolpar säkrade med enkel bandning av godset.


Service och support
FROMM Sverige AB erbjuder alla sina kunder teknisk support som service, installation och underhåll på samtliga av FROMM:s maskiner.

Till Service och support

FROMM Sverige AB
Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm och bubbelplast. Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov.