Fördelar med Airpad


Fördelar med Airpad

Ekonomiska och miljömässiga fördelar med airpad ”bubbelplast”

Airpad stötdämpande skyddsmaterial består till 99% av luft och 1% av film. Besparingen jämfört med konkurrerande system är mellan 30% och 50%. Airpad är rent och dammfritt och kan återanvändas. Vid kassering ger det minimala avfallsmängder – som dessutom kan återvinnas.

Mindre materialmängd, lägre vikt och mindre behov av förvaringsutrymme leder till lägre kostnader, väsentliga totalbesparingar och mindre miljöbelastning. Airpad är det ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga alternativet.

Två rullar planfilm ger otrolig mängd stötdämpande skydds- och utfyllnadsmaterial

Två rullar planfilm ger otrolig mängd stötdämpande
skydds- och utfyllnadsmaterial

airpad-besparingar

Diagrammet visar att Airpadsystemet ger 6,6 gånger lägre vikt än packsystem där papper används och hälften av vikten för packsystem med styrenchips.

Resultat: Väsentligt lägre fraktkostnader

Airpad – skydds och utfyllnadsmaterial

Airpad är ett packmaterial för perfekt innerskydd av produkten, stötupptagning och utfyllnad av den yttre förpackningen. Airpad skydds- och utfyllnads material består av luftfyllda kuddar och finns i olika storlekar. Luftkuddarna är vertikalt och horisontellt fogade och lindas upp i stora rullar. Fogarna mellan kuddraderna är perforerade i sidled så att användaren enkelt kan riva av den längd av kuddmaterialet som behövs för skydd och utfyllnad.

Upprullning

Upprullning

Delning

Delning

Förpackning

Förpackning

Dispenser

Dispenser


Service och support
FROMM Sverige AB erbjuder alla sina kunder teknisk support som service, installation och underhåll på samtliga av FROMM:s maskiner.

Till Service och support

FROMM Sverige AB
Vi har ett komplett sortiment inom, stålbandning, plastbandning, sträckfilm och airpad. Allt för att fylla såväl grundläggande som mer krävande behov.